Host u tabule (Miloš Urban) pdf, epub, doc

Host u tabule ePub and PDF Available
Vystudoval moderní filologii na katedrách anglistiky a nordistiky na FF UK v Praze (1986–1992), v letech 1992–2000 pracoval jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta, od roku 2001 v nakladatelství Argo, kde rok zastával funkci šéfredaktora.
Vydal šest románů, několik novel a sbírku povídek; jeho knihy byly přeloženy do němčiny, španělštiny, holandštiny, maďarštiny, ruštiny a italštiny. Napsal také divadelní hry (Trochu lásky a Nože a růže) a několik povídek otištěných v různých časopisech (např. Host) a v povídkových knihách nakladatelství Listen.

PDF EBook (PDF, EPUB) Host u tabule (Miloš Urban)

Host u tabule (Miloš Urban) pdf, epub, doc

Host u tabule PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
host_u_tabule.epub14,6 MbPeter's Library
849429_host_u_tabule.pdf13,6 MbKrispyChain
host_u_tabule_[united_gov].doc0,6 Mb«United GOV»
united_gov-host_u_tabule.zip16,1 Mb«United GOV»

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.