Een Been om op te Staan/De Man die zijn Vrouw voor een Hoed Hield (Oliver Sacks) pdf, epub, doc

Een Been om op te Staan/De Man die zijn Vrouw voor een Hoed Hield ePub and PDF Available
Oliver Sacks (Londen, 1933) verwierf internationale faam met het boek "Een been om op te staan (1984)", waarin de arts Sacks zijn ervaringen als patiënt verwoordt. In het boek beschrijft hij het groeiproces van ziekte naar herstel nadat hij tijdens een vakantie een val maakte en zijn been ernstig verwondde. Het duurde lang voor er redding kwam en Sacks was geschokt door de ervaring die hij had: een been dat is 'afgesneden' van de activiteiten van het lichaam en dat daardoor lijkt te verdwijen uit de 'lichaamsbeleving'.
"Een been om op te staan" is een uniek verslag van de ervaring van vervreemding die een mens ondergaat als de vanzelfsrprekendheid van het lichamelijke hem ontvalt.

Deze vervreemding is ook het onderwerp van Sacks' overige werk. In "De man die zijn vrouw voor een hoed hield (1985)" vertelt Sacks op fascinerende manier een aantal neurologische case-histories uit zijn eigen praktijk. Hij onderzoekt een aantal intrigerende gevallen en beschrijft patiënten met vreemde intellectuele en perceptuele afwijkingen, maar ook mensen die juisst een abnormale mentale kracht tentooonspreiden.

Sacks raakt met zijn werk aan de vreemde uitersten van het menselijk bestaan. Door zijn ogen zien wij de kwetsbare, lichamelijke wortels van onze gevoelens van identiteit en volledigheid. Dank zij het bewonderenswaardige inlevingsvermogen van Sacks hebben hedendaagse lezers en artsen geleerd zich vragen te stellen over hun eigen persoonlijkheid en leven.

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
een_been_om_op_te_staande_man_die_zijn_vrouw.epub15,0 Mb«United GOV»
118513_een_been_om_op_te_staande_man_die_zijn_vrouw.pdf4,0 MbScreamy books
een_been_om_op_te_staande_man_die_zijn_vrouw_[filefetcher].doc3,0 MbFileFetcher
screamy_books-een_been_om_op_te_staande_man_die_zijn_vrouw.zip14,2 MbScreamy books

Book info

  • Author:
  • Publisher:Uitgeverij Areopagus
  • File: 3 Mb
  • Pages 475
  • Rating: 0.7 (0 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.