قنبرعلی (سید محمدعلی جمالزاده) pdf, epub, doc

قنبرعلی ePub and PDF Available
قنبرعلی ترجمه ی شاخ و برگ یافته ای از داستانی ست که به زبان فرانسوی و توسط ژوزف دو گوبینو نگاشته شده است. ظاهرن جناب گوبینو از طرفداران و نظریه پردازان خرده پای نازیسم بوده. و همان طور که گمان می رود مدتی را در ایران واز جانب دولت فرانسه مشغول به کار بوده است. بعد از ترک ایران مجموعه داستانی به نام «حکایت های آسیایی» را می نگارد که قنبرعلی یکی از داستان های این کتاب است.
آقای جمال زاده بعدها این داستان را به فارسی ترجمه می کند. و همان طور که خودش در مقدمه اشاره می کند، ترجمه دقیق نیست. که البته از لحن داستان وضرب المثل ها و به خصوص زبان طنزآمیز داستان که منحصر به قلم جمال زاده است می توان چنین حدسی را زد.
در هر حال، داستان شرح نسبتن خوبی ست از حال و هوای اواخر قاجار ایران و فساد رایج در جامعه و حکومت.

Download (PDF, EPUB) قنبرعلی (سید محمدعلی جمالزاده) online PDF from torrent

قنبرعلی (سید محمدعلی جمالزاده) pdf, epub, doc

قنبرعلی PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
1602160615761585159316041740.epub19,6 MbShare-Spare
875678_1602160615761585159316041740.pdf4,7 MbKrispyChain
1602160615761585159316041740_[share_spare].doc17,6 MbShare-Spare
krispychain-1602160615761585159316041740.zip8,6 MbKrispyChain

Book info

  • Author:
  • Publisher:Sukhan
  • File: 2.7 Mb
  • Ganre: Literature
  • ISBN: 9789646961807
  • Pages 316
  • Rating: 4.4 (30 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.