A Peony For Your Thoughts (Rose Tan) pdf, epub, doc

A Peony For Your Thoughts ePub and PDF Available
"I deserve a happily-ever-after, too."

Ibabaon si Kip nang buhay ng mga brod niya kung hindi niya matutubos ang “hacienda” na isinangla niya. Kaysa magbenta ng aliw, napilitan siyang humingi ng tulong sa Tsekwang friend ng kanyang lola.

“Ako tulong, ikaw bayad.” Iyon ang mantra ng Intsik. Ang kabayaran, pakakasalan niya ang prodigal daughter nito—si Peony.

Sige, game!

Pero hindi natuloy ang kasal. May asawa na pala ang kanyang bride-to-be. Nagpakasal ito sa isang isla. Kung kanino, paano, at bakit ay hindi nito matandaan. Ngunit nang makita niya ang lalaki, bigla siyang nag-panic. Kamukha ito ni Brad Pitt! At dahil doon, parang ayaw na siyang pakasalan ni Peony.

Hindi siya papayag! No man would have his bride, even her husband!

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
a_peony_for_your_thoughts.epub11,7 MbKrispyChain
247785_a_peony_for_your_thoughts.pdf1,2 MbScreamy books
a_peony_for_your_thoughts_[screamy_books].doc15,6 MbScreamy books
peters_library-a_peony_for_your_thoughts.zip5,6 MbPeter's Library

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.