Ghi 1954 1960 (Trần Dần) pdf, epub, doc

Ghi 1954 1960 ePub and PDF Available
Trần Dần tên thật là Trần Văn Dần, là nhà thơ, nhà văn Việt Nam.Ông được đánh giá là người cách tân trong thơ cả về hình thức (với lối thơ bậc thang) lẫn tư tưởng (đa diện, triết lý...)

Tác phẩm:
Chiều mưa trước cửa (Thơ - 1943);
Hồn xanh dị kỳ (Thơ - 1944);
Người người lớp lớp (Truyện dài - 1954);
Nhất định thắng (Thơ - 1956);
Cách mạng tháng Tám (1956);
Đêm núm sen (Tiểu thuyết - 1961, chưa xuất bản);
Jờ Joạcx (Thơ - 1963, xuất bản di cảo);
Những ngã tư và những cột đèn (Tiểu thuyết - 1964, xuất bản năm 2011);
Một ngày cẩm phả (Tiểu thuyết - 1965, chưa xuất bản);
Con trắng (Thơ - hồi ký - 1967);
177 cảnh (Hùng ca lụa - 1968);
Động đất tâm thần (Nhật ký - thơ - 1974);
Thơ không lời - Mây không lời (Thơ - họa - 1978);
Bộ tam Thiên Thanh - 77 - Ngày ngày (1979);
Bộ tam 36 - Thở dài - Tư Mã zâng sao (1980);
Thơ mini (1988);
Bài thơ Việt Bắc (Trường ca - Viết năm 1957, xuất bản năm 1990);
Cổng tình (Thơ - tiểu thuyết - Viết năm 1959 - 1960, xuất bản năm 1994);
Mùa sạch (Thơ - Viết năm 1964, xuất bản năm 1998);
Trần Dần - Thơ (2008 - Giải Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội).

Search (PDF, EPUB) Ghi 1954 1960 (Trần Dần) online PDF? Download it!

Ghi 1954 1960 (Trần Dần) pdf, epub, doc

Ghi 1954 1960 PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
ghi_1954_1960.epub4,8 MbKrispyChain
805073_ghi_1954_1960.pdf5,4 MbShare-Spare
ghi_1954_1960_[screamy_books].doc13,2 MbScreamy books
filefetcher-ghi_1954_1960.zip10,2 MbFileFetcher

Book info

  • Author:
  • Publisher:nxb Văn Nghệ, California
  • File: 2.7 Mb
  • Pages 466
  • Rating: 4 (1 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.