کشتی پهلو گرفته (سید مهدی شجاعی) pdf, epub, doc

کشتی پهلو گرفته ePub and PDF Available
یک جمله از کتاب خیلی توجه ام را جلب کرد: "علی معشوق خداست." و این یعنی کسانی هستند که خدا دنیا را به عشقشان آفریده است. و تنها "صراط مستقیم" این معشوقان خدا هستند. و به قول کسی تنها ارتباط ما با خدایند. تسکینی هستند بر دل پر خون آدمی که هبوط کرد به زمین. جدا شد از خدایش و چه چیز از فراق سخت تر است؟
و انسان در مقابل این تسکین چه کرد؟ با آن مخالف کرد، جنگید و در آخر هم شهیدش کرد.
وقتی داشتم قسمتی را می خواندم که حضرت فاطمه (س) آن خطبه ی سوزناک (فدک) را در میان مردم می خواندند و هیچ کس به دفاع از ایشان برنخواست، فکر کردم چگونه مردمی بودند که جدا از اعتقادشان، به داد مظلوم نرسیدند؟ داشتم به آن ها ناسزا می گفتم که یک لحظه به نظرم رسید که مگر ما از آن ها بهتریم؟ مگر الان همه ی دنیا در مقابل غزه ساکت ننشتند؟ ما هر روز گریه ی بچه های غزه را می بینیم. فریادهل من ناصر ینصرنی مردمش را می شنویم. چه می کنیم؟

بهترین جملات کتاب:
"و نه او که مردم هم نفهمیدند که کتاب بدون امام, کتاب نیست, کاغذ و نوشته ای است بی روح و جان و نفهمیدند که قبله بدون امام قبله نیست و کعبه بدون امام سنگ و خاک است و قرآن بدون امام, خانه بی صاحبخانه است.”

این کتاب را سحر بیست و یکم ماه رمضان خواندم.

Read online (PDF, EPUB) کشتی پهلو گرفته (سید مهدی شجاعی) online PDF ebook

کشتی پهلو گرفته (سید مهدی شجاعی) pdf, epub, doc

کشتی پهلو گرفته PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
1705158815781740.epub7,4 MbPeter's Library
208356_1705158815781740.pdf19,7 MbFreeDocFinder
1705158815781740_[filefetcher].doc7,0 MbFileFetcher
screamy_books-1705158815781740.zip3,6 MbScreamy books

Book info

  • Author:
  • Publisher:انتشارات مدرسه
  • File: 4.9 Mb
  • Ganre: Religion
  • Pages 157
  • Rating: 4.59 (349 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.