حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس (بهرام بیضایی) pdf, epub, doc

حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس ePub and PDF Available
سراج: نه،نه... این بدتره. شما نابودم می‌کنید.اگر شما رو نبینم دیوانه می‌شم.
لیلا: از دستتون داره خون میاد!
سراج:جوهرقرمز برگشت روی میز! خیال می‌کنید تقصیر منه؟ ما نباید اشتباه پدرهامونو تکرار کنیم. اون هم تو این دنیایی که هرلحظه ممکنه منفجر بشه. خوشحالید که منو دیوونه‌ی خودتون کردید؟
لیلا: من همچین منظوری نداشتم.
سراج: هیچکس منظوری نداره.ولی نتیجه‌ش بچه‌ها هستند. تنها و نگران.بدون اینکه حتی دنیا رو به این شکل انتخاب کرده باشند...

Download (PDF, EPUB) حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس (بهرام بیضایی) PDF

حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس (بهرام بیضایی) pdf, epub, doc

حقایق درباره‌ی لیلا دختر ادریس PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
15811602157517401602.epub13,8 Mb«United GOV»
216229_15811602157517401602.pdf1,4 MbScreamy books
15811602157517401602_[filefetcher].doc15,7 MbFileFetcher
share_spare-15811602157517401602.zip15,1 MbShare-Spare

Book info

  • Author:
  • Publisher:انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
  • File: 5.5 Mb
  • Ganre: Literature
  • Pages 114
  • Rating: 4.38 (344 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.