Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen (Thomas Jordan) pdf, epub, doc

"Min förhoppning är att denna bok ska bidra till att skapa goda arbetsplatser där både vuxna och barn/elever trivs och utvecklas. En grundförutsättning för att nå dit är att man som ledare har en beredskap att kunna hantera konflikter på ett betryggande sätt."

Så skriver författaren i inledningen till denna skrift som handlar om konflikthantering. Läsaren får inblick i allt från konsten att föra konstruktiva samtal i konflikter, ledarens roll i konflikter mellan medarbetare och hur man skapar robusta samarbetsstrukturer.

Skriften har kommit till på initiativ av Lärarförbundets skolledarförening och är skriven utifrån skolledarens roll som chef och arbetsledare, men kan naturligtvis också vara till nytta för den som är en del i ett arbetslag.

Where download (PDF, EPUB) Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen (Thomas Jordan) PDF book

Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen (Thomas Jordan) pdf, epub, doc

Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
att_hantera_och_f246rebygga_konflikter_p229.epub1,8 MbShare-Spare
1673101_att_hantera_och_f246rebygga_konflikter_p229.pdf11,3 Mb«United GOV»
att_hantera_och_f246rebygga_konflikter_p229_[united_gov].doc2,6 Mb«United GOV»
united_gov-att_hantera_och_f246rebygga_konflikter_p229.zip19,1 Mb«United GOV»

Book info

  • Author:
  • Publisher:Lärarförbundet
  • File: 2.6 Mb
  • Pages 85
  • Rating: 3.7 (2 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.